Computer Science Rekenaarwetenskap

Rekenaarwetenskap Nagraads

Toelatingsvereistes

 1. Om toegelaat te word tot Honneurs in Rekenaarwetenskap,
  • moet u óf alreeds ‘n graad in Rekenaarwetenskap verwerf het; óf een hê teen die tyd wat u wil registreer
  • moes u ‘n gemiddeld van 65% of meer vir u derdejaar Rekenaarwetenskap vakke verwerf het. Hierdie persentasie kan enige tyd verhoog word soos die gewildheid van die Honneurs kursus toeneem.
  • moet u ‘n goeie Wiskundige agtergrond hê wat beide Calculus en Algebra insluit
  • moet u goed kan programmeer; ons Honneursgraad vereis goeie programmeringsvaardighede; dit is dus noodsaaklik dat u kan programmeer, anders sal u nie die Honneursgraad suksesvol kan voltooi nie.
 2. Om vir enige individuele nagraadse modules te registreer, moet u óf alreeds ‘n graad in Rekenaarwetenskap verwerf het; óf reeds aan al die vereistes voldoen het om die graad te verwerf en by die volgende gradueringsseremonie te ontvang. Verder word dieselfde wiskunde, programmerings, en rekenaarwetenskap agtergrond as vir Honneurs vereis.

 3. Die toelatingsvereistes vir ‘n Meesters in Rekenaarwetenskap is ‘n graad in Rekenaarwetenskap en ‘n Honneursgraad.

 4. Die toelatingsvereistes vir ‘n Doktoraat in Rekenaarwetenskap is ‘n tesis-gebaseerde Meestersgraad.

Hoe doen ek aansoek?

Die belangrike stappe is:

 1. Hierdie stap is slegs vir voornemende Meesters en Doktorale studente. U het die instemming van ‘n personeellid nodig wat as studieleier vir jou Meesters/Doktors tesis sal optree. Kyk gerus na ons Navorsingsbladsye en lees meer oor die tipe werk wat ons doen. Jy kan ook na die personeel se publikasies kyk om ‘n idee te kry van die tipe onderwerpe waarin hulle belangstel.
  Sodra jy ‘n navorsingsarea gevind het waarin jy belangstel, kontak die betrokke personeellid om moontlike onderwerpe te bespreek.
  Dit is nie noodsaaklik om op hierdie stadium ‘n spesifieke onderwerp te kies nie, maar dit is belangrik om die personeellid se instemming te kry om as jou studieleier op te tree. Indien moontlik, maak ‘n afspraak om die studieleier persoonlik te sien.

 2. Hierdie stap is vir alle voornemende Honneurs, Meesters, en Doktorale studente. Doen aansoek deur die aansoekvorms te voltooi en al die vereiste dokumente op te laai. Dieskakels is beskikbaar via verskeie bladsye
 3. Hierdie stap is slegs vir studente wat die data wetenskap stroom wil volg. Stuur ‘n epos aan die nagraadse koördineerder (postgrad@cs.sun.ac.za) om te vra of u aan die nodige voorvereistes vir die data wetenskap modules voldoen.

Die sperdatum vir aansoeke is rofweg:

Wat van deeltydse en buitelandse studente?

Die universiteit laat studente toe om deeltyds in te skryf. Die graad strek dan oor meer jare; die honneursgraad kan verleng word na ‘n maksimum van twee jaar, wat agtereenvolgend moet wees. ‘n Deeltydse Meestersgraad strek oor drie tot vier jaar. Oor die algemeen is dit ‘n moeiliker opsie en verg self-disipline en toewyding.

Honneursstudente moet egter kennis neem van die volgende

Ons verwelkom ook aansoeke van buitelandse studente. Bo-en-behalwe die stappe hierbo, moet internasionale studente ook die Internasionale Kantoor kontak vir administratiewe besonderhede rakende studies in Stellenbosch.

Wat van die kostes en finansiële ondersteuning?

Rekenaarwetenskap bied nie op die oomblik enige direkte ondersteuning vir studente aan nie, maar die universiteit as geheel doen dit wel, en daar is ook natuurlik verskeie eksterne beurse beskikbaar. Die universiteit se portaal vir voornemende studente is ‘n goeie bron van inligting oor beurse en ook besonderhede oor studiegeld wat gereeld bygewerk word. (Internasionale studente moet ook kyk na die “Voornemende studente” afdeling van die Internasionale Kantoor se webwerf.)

Die meeste van ons voorgraadse kursusse gebruik studente-assistente en alhoewel dit beslis nie genoeg inkomste verskaf om jou studies mee te finansier nie, verskaf dit wel ‘n bietjie aanvulling. Maar wat eintlik nog belangriker is, is dat ‘n studente-assistentskap nie net ‘n uitstekende manier is om die volgende geslag Rekenaarwetenskap studente te help met hul studies nie, maar ook ‘n wonderlike geleentheid is om jou eie kennis vas te lê.

Enkele studieleiers het navorsingsfondse waarmee hul Meesters en Doktorale studente kan ondersteun, maar dit is dikwels nie genoeg om al jou uitgawes te dek nie. Let wel, dat jy nie hierop kan staatmaak nie en direk met die studieleier moet praat oor hierdie opsie.

Wat is die voorvereistes vir individuele nagraadse modules?

Die honneursmodules wat deur Rekenaarwetenskap aangebied word vereis:

Digitale Beelverwerking vereis:

Rekenaarvisie vereis:

Waar kan ek nog inligting vind?

As jy spesifieke vrae het, kontak gerus on nagraadse koördineerder deur ‘n epos te stuur aan postgrad@cs.sun.ac.za.