Computer Science Rekenaarwetenskap

Doktoraal in Rekenaarwetenskap

‘n PhD in Rekenaarwetenskap is ‘n drie-jaar graad bestaande uitsluitlik uit ‘n verhandeling. Die doel is om oorspronklike en deurbraakwekkende navorsing in Rekenaarwetenskap af te lê. Die student moet demonstreer dat hy/sy die vermoë het om ‘n navorsingsprojek voor te stel, te beplan, suksesvol deur te voer, en uiteindelik om die navorsing te publiseer.

U het die instemming van ‘n personeellid nodig wat as studieleier vir jou Doktorstesis sal optree. Kyk gerus na ons Navorsingsbladsye en lees meer oor die tipe werk wat ons doen. Jy kan ook na die personeel se publikasies kyk om ‘n idee te kry van die tipe onderwerpe waarin hulle belangstel. Sodra jy ‘n navorsingsarea gevind het waarin jy belangstel, kontak die betrokke personeellid om moontlike onderwerpe te bespreek. Dit is nie noodsaaklik om op hierdie stadium ‘n spesifieke onderwerp te kies nie, maar dit is belangrik om die personeellid se instemming te kry om as jou studieleier op te tree. Indien moontlik, maak ‘n afspraak om die studieleier persoonlik te sien.

Die toelatingsvereistes vir ‘n PhD in Rekenaarwetenskap is ‘n tesis-gebaseerde Meestersgraad of ‘n goedgekeurde ekwivalente kwalifikasie. Addisionele agtergrond of ondersteundende studies kan vereis word, soos bepaal deur u studieleier. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;