Computer Science Rekenaarwetenskap

Meesters in Rekenaarwetenskap

Ons Meestersgraad is ‘n tweejaar-lange kursus wat hoofsaaklik tesiswerk behels. Die doel is om studente te leer hoe om te evalueer en wereldklas-navorsing te doen, en sodoende inderdaad ‘n meester in hulle veld te word! Terwyl die werk nie noodwendig oorspronklike publiseerbare navorsing hoef te wees nie, is dit dikwels. Die lees, skryf en kritiese denke-tegnieke wat gedurende ‘n Meestersgraad opgebou word, is ook baie gesog in die industrie, en die meeste van ons Meestersgraduandi gaan nie voort na ‘n doktorsgraad nie, maar begin eerder ‘n suksesvolle loopbaan in die plaaslike of internasionale mark.

Jy het die instemming van ‘n personeellid nodig wat as studieleier vir jou meesterstesis sal optree. Kyk gerus na ons Navorsingsbladsye en lees meer oor die tipe werk wat ons doen. Jy kan ook na die personeel se publikasies kyk om ‘n idee te kry van die tipe onderwerpe waarin hulle belangstel. Sodra jy ‘n navorsingsarea gevind het waarin jy belangstel, kontak die betrokke personeellid om moontlike onderwerpe te bespreek. Dit is nie noodsaaklik om op hierdie stadium ‘n spesifieke onderwerp te kies nie, maar dit is belangrik om die personeellid se instemming te kry om as jou studieleier op te tree. Indien moontlik, maak ‘n afspraak om die studieleier persoonlik te sien.

Die toelatingsvereistes vir ‘n Meesters in Rekenaarwetenskap is ‘n Honneurs in Rekenaarwetenskap of ‘n goedgekeurde ekwivalente kwalifikasie. Addisionele agtergrond of ondersteundende studies kan vereis word, soos bepaal deur u studieleier. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;