Computer Science Rekenaarwetenskap

Honneurs in Rekenaarwetenskap

Collage of student faces

Die Honneursgraad is ‘n een-jaar voltydse kursus wat gewoonlik na ‘n drie-jaar BSc- of BCom-graad gevolg word. Oor die afgelope vyf-en-veertig jaar het meer as 600 talentvolle studente ons program voltooi. Die Honneursprogram is uitstekende voorbereiding vir 'of ‘n Meestersgraad 'of ‘n loopbaan in die industrie. Dit is deels weens die samestelling van die program: ‘n mengsel van kern Rekenaarwetenskap teoretiese kursusse en toepassings

Die Honneursgraad is uitdagend en harde werk en daar word van studente verwag om hul eie tyd te bestuur en meer onafhanklik te werk as gedurende hul voorgraadse studie, veral aan hul projek. Ons is egter trots op die feit dat ons graduante baie gesog is in die industrie. Die graad maak ‘n aansienlike impak op jou salaris en deesdae dring baie maapskappye op hierdie kwalifikasie aan. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;

Kurrikulum: Rekenaarwetenskap Stroom

Die Honneurskurrikulum is op voltydse nagraadse studente gemik. Studente wat Honneurs deeltyds wil doen, kan vir ‘n maksimum van twee jaar registreer, maar neem asseblief kennis dat klasbywoning verpligtend is, want klasse is nie altyd gebaseer op ‘n lesing nie en sluit dikwels gesprekke oor bekende oplossings, nuwe navorsing, of onopgeloste probleme in die veld in. Studente moet ‘n honneurs jaarprojek en ses keusemodules voltooi. Die lys van beskikbare nagraadse modules word op die nagraadse modules bladsy gelys.

Die Honneurs projek is 32 krediete werd. Die honneurs projek vorm ‘n kritiese deel van die Honneursgraad en behels ‘n groot sagteware ontwikkeling of navorsingsprobleem waaraan die student onafhandklik werk, onder toesig van ‘n personeellid. Die projek volg nie die voorgraadse semesters nie; dit begin sodra die projekte toegeken is en eindig wanneer die finale voordrag en demonstrasies aan die einde van die jaar plaasvind. Daar is ‘n paar sperdatums deur die jaar, maar op die ou einde moet studente hul eie tyd bestuur.

Die keusemodules is elk 16 krediete werd en jy moet vir ses modules registreer. Die keusemodules word 'of in blokke aangebied 'of oor ‘n tydperk van 15 weke, met ‘n addisionele eksamenweek aan die einde. Die lys van keusemodules wat in ‘n spesifieke jaar aangebied gaan word, word teen die eerste Honneurs byeeenkoms gefinaliseer. Neem asseblief kennis dat studente op die meeste twee nagraadse modules by Wiskunde of Toegepaste Wiskunde kan neem, onderhewig aan goedkeuring deur die betrokke departemente/afdelings. Spesiale toestemming hoef egter nie gevra te word vir die neem van die volgende twee Toegepaste Wiskunde modules nie: Digitale Beeldverwerking en Rekenaarvisie nie; hierdie twee modules is ‘n uitsondering op die reël.

Kurrikulum: Datawetenskap stroom

In die moderne lewe is daar ‘n toenemende aanvraag vir werknemers wat effektief met ‘n grootmaat data kan werk. Amper alle aspekte van die lewe het die potensiaal om groot hoeveelhede data te genereer. Hierdie stroom fokus op die hoofaspekte van dataverwerking. Om die eienskappe van data te verstaan, en om dit verantwoordelik te ontleed, het mens ‘n goeie kennis in statistiek nodig. Ons verwag dat ons studente ‘n agtergrond in Wiskundige Statistiek het en vereis dat hulle modules in Wiskundige Statistiek as deel van die Honneursprogram neem. Studente wat vir die Honneurs in Rekenaarwetenskap (Stroom Datawetenskap) wil registreer moet asseblief die jaarboek raadpleeg vir ‘n lys van die verpligte modules. Die keusemodules wat elke jaar aangebied word, word in die tabel onder die algemene Rekenaarwetenskap stroom gelys. Studente wat in die datawetenskap stroom belangstel moet ‘n epos aan kroon@sun.ac.za stuur.

Klas van 2022

Belangrike Datums

Datum Geleentheid
10:00, 7 Feb Honneurs Oriëntasie (A407): verpligtend
10 Feb Sperdatum: Module keuses
11 Feb Sperdatum: Projekkeuses
14 Feb Eerste semester klasse begin
25 Feb Laaste dag vir moduleverandering
2 Mar Projek: Opsomming (F)
25 Mar Projek: Voorlopige Verslag (F)
20 May Projek: Demo 1 (S + F)
23 May Eerste Semester Eksamenweek
18 Jul Tweede Semester lesings begin
18-22 Jul Projek: Demo 2 (S)
2 Sep Projek: Voorlopige Finale Verslag (F)
21 Oct Projek: Finale Verslag (S)
24 Oct Tweede Semester Eksamenweek
7-11 Nov Projek: Finale voorleggings en Demo 3 (S)

Klasrooster en algemene inligting

Kursusraamwerke

Plagiaatverklaringsvorms