Computer Science Rekenaarwetenskap

Rekenaarwetenskap Nagraadse Studie

Honneurs in Rekenaarwetenskap

Rekenaarwetenskap stroom Die Honneursgraad is ‘n een-jaar voltydse kursus wat gewoonlik na ‘n drie-jaar BSc- of BCom-graad gevolg word. Die Honneursprogram is uitstekende voorbereiding vir 'of ‘n Meestersgraad 'of ‘n loopbaan in die industrie.

Daar word van studente verwag om meer onafhanklik te werk as gedurende hul voorgraadse studie, veral aan hul projek. Aan die begin van die jaar kies elke student ‘n jaarprojek, ‘n grootskaalse sagteware projek of navorsingsprobleem, waaraan hul onafhanklik kan werk, onder die toesig van ‘n studieleier. Studente kies ook ses modules, uit ‘n lys van gevorderde Rekenaarwetenskap onderwerpe; klasse sluit, onder andere, besprekings oor bekende oplossings, deurbraakwekkende navorsing, en probleme in die veld van studie in.

Die Honneursgraad is uitdagend en harde werk. Ons is egter trots op die feit dat ons graduante baie gesog is in die industrie. Die graad maak ‘n aansienlike impak op jou salaris en deesdae dring baie maapskappye op hierdie kwalifikasie aan. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;

Datawetenskap stroom In die moderne lewe is daar ‘n toenemende aanvraag vir werknemers wat effektief met ‘n grootmaat data kan werk. Amper alle aspekte van die lewe het die potensiaal om groot hoeveelhede data te genereer. Hierdie stroom fokus op die hoofaspekte van dataverwerking. Om die eienskappe van data te verstaan, en om dit verantwoordelik te ontleed, het mens ‘n goeie kennis in statistiek nodig. Ons verwag dat ons studente ‘n agtergrond in Wiskundige Statistiek het en vereis dat hulle modules in Wiskundige Statistiek as deel van die Honneursprogram neem. As u nog vrae oor die datawetenskap stroom het, stuur ‘n epos aan postgrad@cs.sun.ac.za.

Huidige honneurs studente

Ons bladsy vir die Honneursklas van 2021 bevat inligting spesifiek vir die 2021 jaargroep.

Jaarmodules

63444-771 Honneursprojek in Rekenaarwetenskap (RW771) (1ste en 2de Semester) (Honneurs)

18139-797 Honneursoorsig (RW797) (1ste en 2de Semester) (Honneurs)

Rekenaarwetenskap-stroom Hierdie stroom bestaan uit 6 modules van 16 krediete elk, sowel as ʼn verpligte programmeringsprojek van 32 krediete. Hoogstens twee modules kan by verwante departemente gevolg word met die Departement Wiskundige Wetenskappe (Afdeling Rekenaarwetenskap) se toestemming. Nie alle modules word noodwendig elke jaar aangebied nie. Datawetenskap-stroom Hierdie stroom bestaan uit 5-8 verpligte modules wat ʼn verpligte programmeringsprojek insluit. Die oorblywende modules om die vereiste krediettotaal te bereik, is modules in Rekenaarwetenskap of uitgesoekte modules in Wiskundige Statistiek. Nie alle modules word noodwendig elke jaar aangebied nie.

Eerste Semester Modules

64947-712 Gevorderde Algoritmes (RW712) (1ste Semester) (Honneurs)

Die module sluit aan by Rekenaarwetenskap 214 en behandel gevorderde onderwerpe in die ontwerp en analise van algoritmes en datastrukture. ʼn Keuse uit die volgende onderwerpe word gedek: algoritme-ontwerpstegnieke, lineêre programmering, benaderingsalgoritmes, willekeurige algoritmes, probabilistiese algoritmes, parallelle algoritmes, getalteoretiese algoritmes, kriptoanalise, berekeningsmeetkunde, berekeningsbiologie, netwerkalgoritmes, en kompleksiteitsteorie.

64955-713 Teoretiese Rekenaarwetenskap (RW713) (1ste Semester) (Honneurs)

Die module sluit aan by Rekenaarwetenskap 324 en behandel tydkompleksiteit en geheuekompleksiteit, NP-volledigheid, probabilistiese algoritmes, interaktiewe bewyse, en zerokennis bewyse. Dit sluit af met ʼn blik op kwantumrekenaars en kwantumalgoritmes.

64963-714 Gelyklopende Programmering 1 (RW714) (1ste Semester) (Honneurs)

Die module behandel ʼn oorsig van die veld van gelyklopendheid, die teoretiese eginsels van gelyklopende stelsels, die ontwerp, implementasie, en verifikasie van elyklopende stelsels, en praktiese aspekte van verspreide en parallelle programmering. Die klem val op enkele uitgesoekte onderwerpe van belang.

64971-716 Gevorderde Onderwerpe in Rekenaarwetenskap 1 (RW716) (1ste Semester) (Honneurs)

Uitgesoekte onderwerpe van aktuele belang wat deur dosente of besoekende navorsers aangebied word.

14195-742 Masjienleer A (RW742) (1ste Semester) (Honneurs)

Prominente masjienleerkonsepte en -take. Uitgekose kenmerkonttrekking- of dimensieverminderingstegnieke. Inleiding tot probabilistiese modellering en verskuilde veranderlike modelle. Fundamentele benaderings tot parameterberaming.

14066-791 (RW791) (1ste Semester) (Honneurs)

Tweede Semester Modules

63452-711 Outomaatteorie & Toepassings (RW711) (2de Semester) (Honneurs)

’n Inleiding tot die teorie van outomate en berekenbaarheid.

11788-741 Masjienleer (RW741) (2de Semester) (Honneurs)

Hierdie module is ʼn inleiding tot uitgesoekte onderwerpe in masjienleer.

65005-743 Simulasie van Netwerke (RW743) (2de Semester) (Honneurs)

65048-746 Gevorderde Onderwerpe in Rekenaarwetenskap 2 (RW746) (2de Semester) (Honneurs)

13944-795 (RW795) (2de Semester) (Honneurs)

Die module gee ’n inleiding tot die funksionele programmerings-paradigma

14065-796 (RW796) (2de Semester) (Honneurs)

’n Inleiding tot verskeie tegnieke vir die bestuur van sagteware kwaliteit

Meesters in Rekenaarwetenskap

18139-878 Meestersoorsig (RW878) (MSc)

Selfstandige navorsingswerk oor ʼn goedgekeurde onderwerp soos deur die betrokke studieleier(s) bepaal en wat tot ʼn tesis lei, word van jou vereis.

Ons Meestersgraad is ‘n tweejaar-lange kursus wat hoofsaaklik tesiswerk behels. Die doel is om studente te leer hoe om te evalueer en wereldklas-navorsing te doen, en sodoende inderdaad ‘n meester in hulle veld te word! Terwyl die werk nie noodwendig oorspronklike publiseerbare navorsing hoef te wees nie, is dit dikwels. Die lees, skryf en kritiese denke-tegnieke wat gedurende ‘n Meestersgraad opgebou word, is ook baie gesog in die industrie, en die meeste van ons Meestersgraduandi gaan nie voort na ‘n doktorsgraad nie, maar begin eerder ‘n suksesvolle loopbaan in die plaaslike of internasionale mark. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;

Doktoraal in Rekenaarwetenskap

18139-978 PhD Oorsig (RW978) (PhD)

ʼn Proefskrif word vereis wat die resultate van jou selfstandige navorsing bevat.

‘n Doktorale graad is ‘n drie-jaar kursus bestaande uitsluitlik uit ‘n verhandeling. Die doel is om oorspronklike en deurbraakwekkende navorsing in Rekenaarwetenskap af te lê. Die student moet demonstreer dat hy/sy die vermoë het om ‘n navorsingsprojek voor te stel, te beplan, suksesvol deur te voer, en uiteindelik om die navorsing te publiseer. Verdere inligting vir voornemende studente, insluitend die aansoekprosedures en ‘n FAQ, is beskikbaar op ons bladsye vir Voornemende nagraadse studente;