Computer Science Rekenaarwetenskap

Almal moet kodeer

Hierdie video (slegs in Engels) is gemaak deur code.org. Hierdie nie-vir-profyt organisasie is toegewyd om deelname in Rekenaarwetenskap opvoeding uit te brei deur dit in meer skole beskikbaar te maak, en ook die deelname van vrouens en ander minderheidsgroepe in die disipline te bevorder. Hul visie is dat elke student in elke skool die geleentheid moet hê om te leer programmeer. Hulle glo dat Rekenaarwetenskap deel moet vorm van die kernleerplan saam met ander wetenskap, tegnologie, ingenieurs- en wiskundige (die sogenaamde “STEM”) kursusse, soos biologie, fisika, chemie en algebra.